Plné zabezpečenie pre aplikácie bez servera, Cloudová ochrana Unified Workload Protection poskytuje hodnotenie zraniteľností, správu manažmentu a ochranu pracovného zaťaženia všetkých vašich funkcií, ktoré sú bez servera – od vývoja až po runtime cez vaše cloudové prostredie.

Security

Nepretržité skenovanie všetkých funkcií a prevencia hrozieb

Automatizácia

Automatická ochrana privilégií pre funkcie, protokoly a databázy

Everywhere

Zabudujte možnosti bezpečnostných funkcií do CI/CD na detekciu a remediáciu rizík

Serverless Self-Protection

Prelomová platforma CloudGuard zameraná na kódy, automatizuje zabezpečenie a viditeľnosť natívnych aplikácií bez servera v cloude od vývoja po spustenie, čo umožňuje organizáciám bezpečne inovovať cloud. Analýzou kódu aplikácie bez servera pred a po nasadení môžu organizácie dosiahnuť serverless zabezpečenie – automatizácia ochrany aplikácií, minimalizáciu útokov a zjednodušenie správy. S využitím strojovej analýzy a algoritmov založených na hĺbkovom učení vytvára CloudGuard model správania aplikácií a funkcií na detekciu a blokovanie útokov na aplikačnej vrstve.

Prečo CloudGuard pre Serverless Security?

  • Väčšia pozorovateľnosť bez servera: Neustále skenovanie funkcií, jasná viditeľnosť aplikácií a hodnotenie bezpečnostných rizík
  • Ochrana privilégií: Maximalizujte zabezpečenie aplikácií pomocou automatickej ochrany privilégií pre funkcie, protokoly a databázy
  • Kompletná ochrana v rámci CI/CD: Definujte úroveň rizika vytvorením bezpečnostných pozícií v rámci CI/CD pipeline
  • Dodržiavanie pravidiel bezpečnostných politík: Dodržiavajte interné pravidlá a nariadenia o súlade prostredníctvom prispôsobených pravidiel a výnimiek pre serverless aplikácie
  • Prevencia hrozieb aplikácií: Serverless zabezpečenie aplikácií pomocou porovnávania vzorov, zoznamov povolení, blocklistov a ďalších funkcií, ktoré sa využívajú na prevenciu hrozieb
  • Dynamic Self-Protection: Funkcia Self-Protection (FSP) zabezpečuje nepretržité vyhodnocovanie a prispôsobovanie bezpečnostnej ochrany a mikrosegmentácie v reálnom čase

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať alebo navštívte stránku:

https://www.checkpoint.com/downloads/products/cloudguard-serverless-security-datasheet.pdf