Check Point sa každý rok zúčastňuje na testoch endpoint security, rovnako tomu bolo aj tento rok kde bol Check Point označený za lídra v oblasti zabezpečenia endpointov so 100% detekciou vo všetkých krokoch útokov.

Už druhý rok po sebe prináša Check Point Harmony Endpoint kompletné riešenie zabezpečenia endpointov, najrozsiahlejšiu viditeľnosť a ochranu organizácií pred kybernetickými hrozbami či už sa jedná o známe alebo o zero-day útoky. Tieto výsledky podčiarkujú záväzok, že Check Point bude poskytovať najvyššiu úroveň ochrany proti kybernetickým hrozbám a to všetko pomocou autonómnej detekcie a reakcie.

V rámci tohto hodnotenia testovala MITRE Engenuity 30 poskytovateľov zabezpečenia endpointov a ich produkty. Dodávatelia boli hodnotení na základe poznatkov o technikách útočníka.

Tento rok sa testovala schopnosť odhaliť útočné techniky používané finančne motivovanou zločineckou skupinou Wizard Spider a skupinou Sandworm, ruskou hrozbou, ktorá je známa tým, že sa zamierava na ukrajinské elektrické spoločnosti. Tieto skupiny boli vybrané na základe ich zložitosti a relevantnosti pre trh.

Medzi hlavné body testovania patria:

  • Harmony Endpoint priniesol najvyššiu úroveň detekcie so 100% úspešnosťou.
  • Harmony Endpoint poskytol najrozsiahlejšiu viditeľnosť v rámci detekcie podkrokov. V 98% zistených čiastkových krokov bola dosiahnutá najvyššia úroveň detekcie techník, ktoré útočníci využívali, aby pomohla používateľom dôkladne pochopiť útok.
  • Harmony Endpoint poskytol 98% detekciu finančnej perzistentnej hrozby (ATP) Wizard Spider, ktorá je zodpovedná za známe malvéry ako Emotet, Trickbot a Ryuk.
  • Check Point poskytol okamžité upozornenia s nulovým oneskorením pri všetkých svojich detekciách

Celkové hodnotenia tohto testu môžete nájsť na:

https://attackevals.mitre-engenuity.org/enterprise/wizard-spider-sandworm

Pre informácie ohľadom riešení Harmony môžete navštíviť náš web:

https://testcheckpoint.asbis.sk/check-point-harmony/ alebo sa na nás obrátiť prostredníctvom mailu alebo telefonického kontaktu.