Bezpečnostné riešenia

Harmony – Mobile Security

V dnešnej dobe sa stáva úplne bežným, že zamestnanci stále častejšie pristupujú k firemným údajom zo svojich smartfónov. Tým pádom je vaša firma vystavená riziku viac ako kedykoľvek predtým.

Google Cloud Security by Check Point

Zlepšite svoje zabezpečenie pre Google Cloud. Check Point ponúka zjednodušené zabezpečenie a správu pre všetky vaše projekty s GCP.
Výkonná vizualizácia sieťových prvkov a topológie na analýzu stavu zabezpečenia cloudu. Samotná inštalácia netrvá dlhšie ako 5 minút a to bez deploymentu softvéru alebo agentov.

CloudGuard for Private Cloud Security

Virtualizácia dátového centra zvyšuje riziko šírenia hrozieb. Check Point CloudGuard poskytuje dynamické zabezpečenie súkromného cloudu vo virtuálnych dátových centrách, aby sa zabránilo šíreniu hrozieb a súčasne sa konsolidovala viditeľnosť a správa vo fyzických a virtuálnych sieťach.

CloudGuard Serverless Security

Plné zabezpečenie pre aplikácie bez servera, Cloudová ochrana Unified Workload Protection poskytuje hodnotenie zraniteľností, správu manažmentu a ochranu pracovného zaťaženia všetkých vašich funkcií, ktoré sú bez servera – od vývoja až po runtime cez vaše cloudové prostredie.

CloudGuard for Container Security

CloudGuard for Container Security je plne automatizované zabezpečenie kontajnerov integrované do DevOps so zabezpečením od začiatočného buildu až po runtime. Ako súčasť platformy Unified Workload Protection, CloudGuard Container Security zaisťuje prevenciu hrozieb pre kontajnery na vašich serveroch.

Data Center Security

Moderné dátové centrá sa rozvíjajú rapídne. Ich ochrana preto musí byť flexibilná, konzistentná a maximálne spoľahlivá. Check Point Data Center Security má schopnosť virtualizovať a hodnotiť pozíciu bezpečnosti cloudu, objaviť nesprávne konfigurácie a modelovať osvedčené postupy zabezpečenia migrácie dátového centra do cloudu.

CloudGuard for CloudGuard inteligence & threat hunting

Cloudguard Cloud Intelligence a threat hunting je súčasť cloudovej platformy CloudGuard Native Security. Poskytuje cloudovú bezpečnostnú forenznú analýzu vďaka bohatej vizualizácii strojového učenia, ktorá poskytuje prehľad o všetkých útokoch a anomáliách naprieč vaším multi-cloudovým prostredím.

CloudGuard for AppSec (application security)

Automatizujte zabezpečenie svojich aplikácií pomocou AppSec security, ktorá využíva kontextovú AI. Pomáha pri prevencii proti útokom, ktorých cieľom sú vaše webové aplikácie pomocou plne automatizovaného riešenia. (Cloud native application security)

Check Point Harmony

Harmony spája 6 cloudových bezpečnostných produktov tak aby ste boli v 100% bezpečí. Kamkoľvek a odkiaľkoľvek sa pripojíte – vaše zariadenia, vaše súkromie a údaje sú zabezpečené a chránené pred každou kybernetickou hrozbou.

Data Center Security

Moderné dátové centrá sa rozvíjajú rapídne. Ich ochrana preto musí byť flexibilná, konzistentná a maximálne spoľahlivá. Check Point Data Center Security má schopnosť virtualizovať a hodnotiť pozíciu bezpečnosti cloudu, objaviť nesprávne konfigurácie a modelovať osvedčené postupy zabezpečenia migrácie dátového centra do cloudu.

Maestro Hyperscale Network Security

Maestro prináša úplne nový spôsob ako škálovať bezpečnostné riešenia a maximálne tak využiť kapacitu hardvérovej infraštruktúry. Rozsah funkcií a možností patrí k špičke na trhu a momentálne nemá na svete konkurenciu

Verejný cloud. Zabezpečenie siete

Prijatie verejnej cloudovej infraštruktúry znamená, že bezpečnosť sa teraz zdieľa medzi vami a vaším poskytovateľom cloudových služieb. CloudGuard IaaS poskytuje automatizovanú a pružnú verejnú cloudovú sieť zabezpečenia. Chráni vaše údaje a aktíva a dokáže sa flexibilne prispôsobiť dynamickým potrebám verejných cloudových prostredí.

Check Point Infinity

Je jednoducho fakt, že ochrana IT prostredia sa stáva čoraz viac problémom komplexnosti. Posledná generácia sofistikovaných kyberútokov sa rozširuje naprieč všetkými vektormi a odvetviami.
 
Ak chcete vedieť viac o novom prístupe k security architektúre, zabrániť bezpečnostným rizikám a mať lepšiu visibilitu a kontrolu, sme tu pre vás.

Infinity pre slovenské zdravotníctvo

ASBIS a Check Point prichádzajú s novým konsolidovaným security riešením pre nemocnice, vďaka ktorému môže zdravotníctvo získať komplexnú ochranu proti pokročilým hrozbám 5.generácie.

Získajte viac informácií o tomto riešení spolu s analýzou slabých stránok a elektronických hrozieb na [email protected].

ZoneAlarm

ZoneAlarm od CheckPoint poskytuje najvyššiu úroveň ochrany pre operačné systémy, siete a aplikácie.

ZoneAlarm je účinným bezpečnostným nástrojom pre akýkoľvek počítač, mobilný telefón alebo tablet (iOS a Android).
Stačí si ho jednoducho nainštalovať a aktivovať.

Security Check up

Check Point Security CheckUp je Proof of Concept vyššej
úrovne, ktorý analyzuje vašu infraštruktúru, zhromažďuje údaje
o hrozbách pre sieť, koncové a mobilné zariadenia a jeho výsledkom je detailná správa. Report poskytuje komplexnú analýzu, ktorá sumarizuje zistené bezpečnostné udalosti, ich potenciálne riziko a odporúčania na nápravu týchto rizík.

Security CheckUp je zdarma, a ak sa chcete dozvedieť viac, sme tu pre vás.

Taktiež si môžete pozrieť náš vzorový report.