Trendy

Check Point Horizon Events a Playblocks: Nové Inovatívne Riešenia Pre Kybernetickú Bezpečnosť

Kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú a zvyšujú, prinášajúc so sebou nové výzvy pre bezpečnosť informačných systémov organizácií. V reakcii na túto neustálu zmenu predstavuje spoločnosť Check Point svoje najnovšie inovácie – Check Point Horizon Events a Playblocks, dva prvky, ktoré zásadne zlepšujú prevenciu kybernetických hrozieb. Check Point Horizon Events poskytuje skonsolidované zobrazenie udalostí naprieč všetkými produktmi Check Point pre efektívne monitorovanie, vyhľadávanie a identifikáciu hrozieb. Navrhnuté pre bezpečnostných správcov a analytikov umožňuje rýchlo reagovať na

Čítať viac »

Konkurenčné hodnotenie účinnosti zabezpečenia firewallu spoločnosťou Miercom

Spološnosť Miercom porovnávala zariadenia CheckPoint, Cisco, Fortinet a Palo Alto Networks Testovanie pozostávalo z overenia efektívnosti anti-virus, anti-malware, Intrusion Prevention System (IPS), anti-bot, URL filtering  (URLF), sandboxing, machine learning a phishing ochrany Počas testovania boli zapnuté všetky ochranné služby a testovala sa schopnosť každého riešenia detegovať a zablokovať moderný malvér. Testovanie sa špecificky zameriavalo na detekciu a prevenciu pred malvérom počas prvých 24 hodín (Zero+1 Day Malware)a prvých 3 dní (Zero+3 Day Malware) od jeho objavenia, ako aj detekcia a prevencia pred novovzniknutými

Čítať viac »

CheckPoint Cloudguard CNAPP (Cloud-native Application Protection Platform)

Check Point CloudGuard CNAPP a jeho vylepšené možnosti poskytujú kontext a viditeľnosť v celom cloudovom prostredí a počas celého životného cyklu vývoja softvéru s komplexným riešením CNAPP. Nové funkcie pridávajú inteligentnú prioritizáciu rizika, bez-agentové skenovanie, správu oprávnení a zabezpečenie kanálov. So zameraním na kontext, rýchlosť a automatizáciu, nové funkcie sfunkčňujú cloudové zabezpečenie, odstraňujú zložitosti a režijný hluk spojený s tradičnými samostatnými cloudovými bezpečnostnými výstrahami, čo bezpečnostným tímom umožňuje zamerať sa na komplexné predchádzanie hrozbám z kódu

Čítať viac »

Počet kyberútokov na české a slovenské organizácie narástol medziročne na dvojnásobok

  Každý týždeň sa stane terčom ransomwarového útoku každá 61. organizácia. Najčastejším terčom kyberútokov sú vzdelávacie a výskumné organizácie. PRAHA – 13. Októbra 2021 –Check Point Research, výskumný tím spoločnosti Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), predného svetového poskytovateľa kyberbezpečnostných riešení, varuje pred ďalším nárastom kybernetických hrozieb a útokov po celom svete. Počet kyberútokov na organizácie vzrástol v tomto roku v porovnávaní s rokom predchádzajúcim o hrozivých 40 %, v Českej republike dokonca ešte

Čítať viac »

DATA CENTER and HIGH-END Enterprise Security

         Ochrana moderného dátového centra pred útokmi GenV vyžaduje vysoko výkonné škálovateľné firewally, ktoré poskytujú služby nad rámec NGFW a poskytujú najlepšiu prevenciu a optimalizáciu hrozieb pre hybridné cloudové prostredia. Check Point 26000 a 28000 Quantum security gateways zahŕňajú prevenciu hrozieb SandBlast Network, spoľahlivosť telekomunikácií a výkon až do 1,5 Tera bps. Quantum 26000, 28000 Security Gateways             Pre maximálnu bezpečnosť dátového centra poskytujú modely 26000 a 28000 viac ako 60 bezpečnostných služieb spolu s telekomunikačným výkonom 30Gb/s. Spoľahlivosť hardvéru zahŕňajú

Čítať viac »