Ochrana moderného dátového centra pred útokmi GenV vyžaduje vysoko výkonné škálovateľné firewally, ktoré poskytujú služby nad rámec NGFW a poskytujú najlepšiu prevenciu a optimalizáciu hrozieb pre hybridné cloudové prostredia. Check Point 26000 a 28000 Quantum security gateways zahŕňajú prevenciu hrozieb SandBlast Network, spoľahlivosť telekomunikácií a výkon až do 1,5 Tera bps.

Quantum 26000, 28000 Security Gateways

            Pre maximálnu bezpečnosť dátového centra poskytujú modely 26000 a 28000 viac ako 60 bezpečnostných služieb spolu s telekomunikačným výkonom 30Gb/s. Spoľahlivosť hardvéru zahŕňajú SSD disky, najvyššiu hustotu portov a možnosť modulárneho rozšírenia až na 16x 100 GbE, ekologické s 2,5x energetickou účinnosťou oproti ostatným vendorom a jednotná správa bezpečnostných politík v rámci dátového centra a hybridného cloudu.

Nepretržitá ochrana proti útokom GenV

Najvyšší kaliber ochrany s unifikovanou security

HyperScale security

Možné rozšírenie na požiadanie vďaka HyperScale

Efektivita a automatizácia

Znížte čas potrebný na správu bezpečnostných politík a správu manažmentu o 80%

Špecifikácia produktov

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať a pre ďalšie špecifikácie navštívte:

https://www.checkpoint.com/downloads/products/28000-security-gateway-datasheet.pdf

https://www.checkpoint.com/downloads/products/26000-security-gateway-datasheet.pdf