Mesiac: júl 2021

R81.10

Radi by sme Vám predstavili Check Point Quantum R81.10, najpokročilejší softvér na prevenciu a správu hrozieb pre zabezpečenie siete, ktorý poskytuje nekompromisnú jednoduchosť a konsolidáciu. R81 predstavil prvý systém autonómnej prevencie hrozieb, ktorý poskytuje rýchle, vlastné vytváranie politík a bezpečnostné profily jedným kliknutím, vďaka čomu sú politiky vždy aktuálne. Pravidlá sa nainštalujú za pár sekúnd, inovácie si vyžadujú iba jedno kliknutie a brány sa môžu inovovať súčasne za niekoľko minút. R81.10 prináša významné zlepšenie efektívnosti …

Viac

DATA CENTER and HIGH-END Enterprise Security

         Ochrana moderného dátového centra pred útokmi GenV vyžaduje vysoko výkonné škálovateľné firewally, ktoré poskytujú služby nad rámec NGFW a poskytujú najlepšiu prevenciu a optimalizáciu hrozieb pre hybridné cloudové prostredia. Check Point 26000 a 28000 Quantum security gateways zahŕňajú prevenciu hrozieb SandBlast Network, spoľahlivosť telekomunikácií a výkon až do 1,5 Tera bps. Quantum 26000, 28000 Security Gateways             Pre maximálnu bezpečnosť dátového centra poskytujú modely 26000 a 28000 viac ako 60 bezpečnostných služieb spolu s telekomunikačným výkonom 30Gb/s. Spoľahlivosť hardvéru zahŕňajú …

Viac

CloudGuard Serverless Security

         Plné zabezpečenie pre aplikácie bez servera, Cloudová ochrana Unified Workload Protection poskytuje hodnotenie zraniteľností, správu manažmentu a ochranu pracovného zaťaženia všetkých vašich funkcií, ktoré sú bez servera – od vývoja až po runtime cez vaše cloudové prostredie. Security Nepretržité skenovanie všetkých funkcií a prevencia hrozieb Automatizácia Automatická ochrana privilégií pre funkcie, protokoly a databázy Everywhere Zabudujte možnosti bezpečnostných funkcií do CI/CD na detekciu a remediáciu rizík Serverless Self-Protection Prelomová platforma CloudGuard zameraná na kódy, automatizuje zabezpečenie a viditeľnosť …

Viac