Prípadové štúdie

Case study – Výrobná firma

Situácie u zákazníka

  • Výrobná firma, 1500 užívateľov
  • Rôzne technológie pre: FW, IPS a Web Proxy…necentralizovaná a náročná správa riešení
  • Nedostatočné možnosti bezpečnosti na L7 aplikačnej vrstve
  • Botnety a malware v sieti (výsledok Security checkup)
  • Nedostatočná segmentácia siete
  • Nedostatočná kontrola nad sieťou a vlastnou činnosťou

Čo sme pomohli vyriešiť

  • Bezpečný prístup užívateľov k internetu (vrátane SSL inšpekcie)
  • Identity based politiky na základe AD príslušnosti
  • Ochrana poskytovaných web služieb
  • Interná segmentácia siete (minimalizácia šírenia malware útokov)
  • Odstránenie botnetov a malware
  • Zjednotenie správy pre FW, IPS a Web proxy – zvýšená efektivita
  • Management Reporting
  • Security a aplikačný monitoring (SmartEvent) – jednotná visibilita, kontrola a monitoring

Čo sa implementovalo

  • 2x 12600 NGTP HA cluster
  • 1x VM management server + SmartEvent

Case study – Nemocnica

Situácia u zákazníka

  • Nemocnice, 500xPC (rôzne stanice: lekári, pacienti, nemocničné zariadenia)
  • 700 malware incidentov ročne, vrátane cryptolocker a zašifrovaného storage
  • Najväčší problém -> nekontrolované NTB od doktorov, ktoré nosia so sebou domov a následne ich donesú zavírené do nemocnice
  • Nedostatok času riešiť každý malware incident (IT ľudia sú radi, keď stihnú vymeniť pokazený počítač)
  • Kontrola nad zdieľanými lekárskymi dokumentami (dropbox, uloz.to, uschovna…)
  • Doktori požadujú prístup všade (bez blokovania a obmedzenia)
  • Nedostatočné možnosti bezpečnosti na L7 vrstve, botnety a malware, minimálna segmentácia siete
  • Právna zodpovednosť za to, čo odchádza zo siete nemocnice (IP adries)

Čo sme pomohli vyriešiť

  • Správna segmentácia siete  (minimalizácia šírenia malware útokov)
  • Bezpečný prístup užívateľov k internetu (odfiltrovanie malware a škodlivého obsahu)
  • Riadenie prístupu do internetu pre doktorov – pomocou UserCheck (interakcia s užívateľom – opýtanie sa – miesto blokovania)
  • Ochrana poskytovaných web služieb
  • Odstránenie botnetov a malware
  • Zjednotenie správy pre FW, Web proxy a SSL VPN prístupy
  • Security monitoring a reporting (SmartEvent) – pozdvihnutie dôležitosti IT ľudí
  • Site to Site IPSec VPN prístup ku vzdialeným pracoviskám

Case study – Financie

 • Situácia u zákazníka
  • Financie, cca 1300 užívateľov
  • Virus incidenty – zero-day malware
  • Malware incidenty neboli blokované na existujúcich cisco ironport mail gateway, ktorá využíva 2 nezávislé AV engines
  • Strach z úniku citlivých business dát
 • Čo sme pomohli vyriešiť
  • Výrazné zníženie rizika straty citlivých business dát
  • Detekcia a blokovanie zero-day malware: email a web (bez dopadu na kontinuitu businessu)
  • Email: infikované prílohy – väčšinou zip (exe), pdf, doc a xls
  • Blokovanie cca 2-3 zero-day incidentov týždenne (jednotky udalostí, ale veľmi dôležitých, pretože infikujú stanice malwarom)
  • Nasadanie Check Point TE za email gateway (v režime MTA) ako MTA next-hop
  • Plán rozšírenia o Threat Extraction do budúcna
 • Čo sa implementovalo
  • PoC -> nasadenie TE appliance ako next-hop MTA za email gateway (TE sken najprv pre email schránky administrátorov, následne pre celú email doménu firmy)
  • 1x Threat Emulation 1000 appliance

Case study – Government

 • Situácia u zákazníka
  • Government, cca 12000 užívateľov
  • Segmentácie – komplexná topológia siete (veľa sieťových segmentov rôznych právnych entít / org. jednotiek)
  • Zákon o kybernetickej bezpečnosti
  • Prechod na IPv6 podľa zákona (služby email a web)
  • Identifikácia nakazených staníc
  • Filtrácia web stránok
  • Ochrana poskytovaných služieb Government (vrátane webov postavených nad zraniteľnými CMS / WordPress)
  • Viditeľnosť a monitoring sieťovej činnosti a útokov
 • Čo sme pomohli vyriešiť
  • Segmentácie interných a externých sietí pomocou technológie virtuálnych firewallov
  • Nasadenie systému IPS pre blokovanie a monitoring útokov na poskytovanej Government služby
  • Duálna implementácia IPv4 a IPv6
  • Identifikácia nakazených staníc (botnet) a blokácia šírenia nákazy (a komunikácia C&C v spojení do botnet)
  • Security monitoring – sledovanie útokov na jednotlivé služby a klientov. Monitoring malware aktivít v sieti.
  • Reporting incidentov a prehľadových grafov.
 • Čo sa implementovalo
  • Check Point 13500 VSX brány – externý a interný cluster
  • Multi domain management
  • SmartEvent server
goverment study case checkpoint

Case  study – Retail

 • Situácia u zákazníka
  • Obchodný reťazec, cca 1000 užívateľov, 300 pobočiek, 2 centrálne lokality
  • MPLS WAN
  • Reštriktívna bezpečnostná politika, silná rola IT
  • Veľký počet externých subjektov (materská firma, dodávatelia, zariadenia tretích strán)
  • Vzdialený prístup pre správu zariadení tretích strán
  • Firewall a proxy – nezávislé riešenie – zložité na správu
  • Limitované možnosti bezpečnosti a L7 inšpekcie stávajúceho riešenia
  • Požiadavky na viditeľnosť činností a bezpečnostný monitoring
 • Čo sme pomohli vyriešiť
  • Zlúčenie funkcionality firewall a explicitnej proxy – virtuálny firewall cluster (platforma Vmware) v DC providera
  • Bezpečný vzdialený SSLVPN prístup pre zamestnanca a dodávateľa
  • Bezpečný prístup užívateľov k internetu, riadenie prístupu na základe AD skupín
  • Ochrana pred malwarom a botnetom; identifikácia infikovaných staníc
  • Security monitoring – sledovanie užívateľskej činnosti, útokov a monitoring malware aktivít na perimetri.
  • Plány do budúcna: S2S VPN pre pobočky (nezávislosť na MPLS riešení)
 • Čo sa implementovalo
  • Check Point Virtual Edition NGTP cluster
  • SmartEvent server