Mesiac: máj 2021

Data Center Security

Moderné dátové centrá sa rozvíjajú rapídne. Ich ochrana preto musí byť flexibilná, konzistentná a maximálne spoľahlivá. Check Point Data Center Security má schopnosť virtualizovať a hodnotiť pozíciu bezpečnosti cloudu, objaviť nesprávne konfigurácie a modelovať osvedčené postupy zabezpečenia migrácie dátového centra do cloudu. Jednotná ochrana a kompletná vizibilita            Moderné dátové centrá sa rozvíjajú veľkou rýchlosťou. Softvérovo definované siete a virtualizácia v súkromných či verejných cloudoch umožňujú dodávať riešenia, ktoré pomáhajú zlepšovať pracovné zaťaženie siete za zlomok nákladov a času. …

Viac

CloudGuard for CloudGuard intelligence & threat hunting

CloudGuard Cloud Intelligence a threat hunting je súčasť cloudovej platformy CloudGuard Native Security. Poskytuje cloudovú bezpečnostnú forenznú analýzu vďaka bohatej vizualizácii strojového učenia, ktorá poskytuje prehľad o všetkých útokoch a anomáliách naprieč vaším multi-cloudovým prostredím. Hlavnými prvkami riešenia sú: Zjednodušený manažment Zistite a odhaľte nebezpečné aktivity pomocou strojového učenia. Autoremediácia Intuitívna vizualizácia, upozornenia na narušenie bezpečnosti, vizualizácia dopytov. CloudBots na rýchlu nápravu nesprávnych konfigurácií. Pokročilá Multi-cloud security, monitorovanie a analýza                 CloudGuard poskytuje pokročilé bezpečnostné informácie vrátane …

Viac

CloudGuard for AppSec (application security)

Automatizujte zabezpečenie svojich aplikácií pomocou AppSec security, ktorá využíva kontextovú AI. Pomáha pri prevencii proti útokom, ktorých cieľom sú vaše webové aplikácie pomocou plne automatizovaného riešenia. (Cloud native application security) Výhodami sú nízke TCO a celková starostlivosť o riešenie. Prevencia pred útokmi a samozrejme veľmi krátky deployment. Prevencia hrozieb pomocou kontextovej AI Eliminujte potrebu manuálneho ladenia pravidiel a vytvárania výnimiek pri každej aktualizácii vašej webovej API alebo vášho rozhrania. Moderné aplikácie si vyžadujú moderné riešenie. CloudGuard využíva kontextovú AI …

Viac

Secure Cloud Transformation

Presun do cloudu je viac ako len technický prechod na novú platformu. Je to súčasť stratégie rastu podniku a hoci je to dôležitý krok, môže spôsobiť aj nemalé komplikácie. Pre bezpečnostných expertov a bezpečnostných architektov je najdôležitejšou výzvou v cloude prijať riešenie zložitých technických scenárov, v ktorých sa kombinujú tradičné a cloudové infraštruktúry, ktoré musia byť integrované a zosúladené s bezpečnostnými potrebami organizácie. Aby bola transformácia cloudu úspešná, musia si byť podniky vedomé svojich organizačných a technologických …

Viac