Moderné dátové centrá sa rozvíjajú rapídne. Ich ochrana preto musí byť flexibilná, konzistentná a maximálne spoľahlivá. Check Point Data Center Security má schopnosť virtualizovať a hodnotiť pozíciu bezpečnosti cloudu, objaviť nesprávne konfigurácie a modelovať osvedčené postupy zabezpečenia migrácie dátového centra do cloudu.

Jednotná ochrana a kompletná vizibilita

           Moderné dátové centrá sa rozvíjajú veľkou rýchlosťou. Softvérovo definované siete a virtualizácia v súkromných či verejných cloudoch umožňujú dodávať riešenia, ktoré pomáhajú zlepšovať pracovné zaťaženie siete za zlomok nákladov a času. Tradičné bezpečnostné riešenia nie sú navrhnuté tak aby udržali krok so zvýšeným pracovným zaťažením.

            Check Point poskytuje konzistentné zabezpečenie naprieč fyzickými, virtualizovanými alebo cloudovými prostrediami so schopnosťou vizualizácie a stavu všetkých prvkov vo vašej infraštruktúre. Vie vyhodnotiť aktuálny stav vášho cloudového zabezpečenia, detekovať nesprávne konfigurácie, namodelovať a aktívne presadzovať overené postupy a mechanizmy na zabezpečenie migrácie z dátového centra do cloudu.

Škálovateľné zabezpečenie siete dátových centier

HyperScale Network Security

                        Hyperscale je schopnosť architektúry primerane škálovať, ak sa v systéme zvyšuje nejakým spôsobom dopyt. To zahŕňa schopnosť plynulo zabezpečiť a pridať systému viac zdrojov, ktoré tvoria väčšie distribuované výpočtové prostredie.

Next Generation Firewall

                        Check Point Data Center Firewall blokuje útoky na aplikačnej vrstve a škodlivý softvér pomocou integrovaného intrusion prevention system (IPS) systému. Check Point firewally novej generácie detekujú a zabraňujú útokom pomocou viacvrstvového zabezpečenia, čím chránia vaše dátové centrá pred únikmi dát a pretrvávajúcimi útokmi.

Automation and Orchestration

                        Zabezpečenie dátových centier sa musí integrovať do širšieho IT prostredia organizácie, aby sa umožnilo zlepšenie reakcií na incidenty, rýchlosť daných reakcií a celková presnosť bezpečnostných politík. Check Point API umožňujú integráciu s Terraform & Ansible na konvertovanie opakujúcich sa bezpečnostných úloh a následnú automatizáciu reakcií na dané incidenty.

Hybrid Cloud Security

                        Virtualizácia dátového centra prináša riziko šírenia hrozieb. Check Point CloudGuard poskytuje dynamické zabezpečenie či už súkromného alebo verejného cloudu, aby sa zabránilo šíreniu hrozieb a zároveň zabezpečuje vizibilitu a spravovanie vo fyzických alebo virtuálnych sieťach.

Serverless Security

                        CloudGuard poskytuje úplné zabezpečenie životného cyklu pre serverless aplikácie od vývoja samotnej aplikácie až po jej runtime. Získate úplnú kontrolu nad vizibilitou aplikácií a funkcií naprieč vašimi cloudovými službami.

            Visibility & Analytics

                        CloudGuard je komplexná softvérová platforma pre zabezpečenie všetkých druhov cloudov. Pokročilá vizualizácia zabezpečuje zhodnotenie bezpečnostných situácií a detekuje nesprávne konfigurácie. Táto vizualizácia vylepšuje účinnosť bezpečnostných operačných centier (SOC) o cloudové bezpečnostné informácie vďaka, ktorým dosiahnete rýchlejšiu a efektívnejšiu reakciu na každý incident, ktorý nastane.

Viac o security pre dátové centrá nájdete na:

https://www.checkpoint.com/cyber-hub/cyber-security/what-is-data-center/