Category Archives: Security

Check Point Horizon Events a Playblocks: Nové Inovatívne Riešenia Pre Kybernetickú Bezpečnosť

Kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú a zvyšujú, prinášajúc so sebou nové výzvy pre bezpečnosť informačných systémov organizácií. V reakcii na túto neustálu zmenu predstavuje spoločnosť Check Point svoje najnovšie inovácie – Check Point Horizon Events a Playblocks, dva prvky, ktoré zásadne zlepšujú prevenciu kybernetických hrozieb. Check Point Horizon Events poskytuje skonsolidované zobrazenie udalostí naprieč všetkými produktmi Check Point pre efektívne monitorovanie, vyhľadávanie a identifikáciu hrozieb. Navrhnuté pre bezpečnostných správcov a analytikov umožňuje rýchlo reagovať na …

Viac

CheckPoint Cloudguard CNAPP (Cloud-native Application Protection Platform)

Check Point CloudGuard CNAPP a jeho vylepšené možnosti poskytujú kontext a viditeľnosť v celom cloudovom prostredí a počas celého životného cyklu vývoja softvéru s komplexným riešením CNAPP. Nové funkcie pridávajú inteligentnú prioritizáciu rizika, bez-agentové skenovanie, správu oprávnení a zabezpečenie kanálov. So zameraním na kontext, rýchlosť a automatizáciu, nové funkcie sfunkčňujú cloudové zabezpečenie, odstraňujú zložitosti a režijný hluk spojený s tradičnými samostatnými cloudovými bezpečnostnými výstrahami, čo bezpečnostným tímom umožňuje zamerať sa na komplexné predchádzanie hrozbám z kódu …

Viac

Checkpoint Horizon XDR/XPR

Kolaboratívne riešenie v prevencií proti kybernetickým hrozbám na všetkých frontoch Vo Februári CheckPoint predstavil Horizon XDR/XPR riešenie, ktoré efektívne ochraňuje organizácie vďaka inteligentnej korelácií dát a zastavuje útok naprieč všetkými vektormi, minimalizuje dopad hrozieb a jednoducho umožňuje administrátorom a analytikom porozumieť a reagovať na incidenty. Väčšina bezpečnostných riešení sa sústreďuje na detekciu a necháva zodpovednosť manažovania incidentov, ich dohľadanie a investigáciu na SOC tím. Toto je reaktívny prístup, ktorý necháva v sieti priestor pre hrozby. CheckPoint XDR je prvým riešením, ktoré prioritizuje prevenciu. …

Viac

Check Point CloudGuard poskytuje cloudové natívne zabezpečenie

Check Point CloudGuard poskytuje cloudové natívne zabezpečenie pre všetky vaše aktíva a prácu v rámci viacerých cloudov, čo vám umožňuje automatizovať zabezpečenie všade s jednotnou prevenciou hrozieb a manažmentom stavu bezpečnosti. Jediné riešenie, ktoré poskytuje kontext na zabezpečenie vášho cloudu. S medziročným nárastom o približne 10%, viac než štvrtina organizácií (27%) zažila bezpečnostný incident vo verejnom cloude. V roku 2022 medzi najčastejšie príčiny bezpečnostných incidentov patrí chybná konfigurácia (23%) ako číslo jedna čím predbehla užívateľom nesprávne zdieľané dáta …

Viac

Check Point IoT ochrana pre priemysel

So zvyšujúcou sa konektivitou priemyselných riadiacich systémov (ICS) a konvergenciou prevádzkovej technológie (OT) a IT sietí sa taktiež zvyšuje plocha útoku  priemyselnej výroby a zariadení kritickej infraštruktúry. ICS aktíva a siete sú zraniteľné a ľahko hacknuteľné vďaka niekoľkým faktorom: Slabé alebo pevne naprogramované heslá Dizajn plochej siete Aktíva operujú starý alebo proprietárny softvér, ktorému chýba bezpečnostná podpora Ich softvér je ťažko aktualizovať a aplikovať bezpečnostné záplaty kvôli obmedzeniam prístupu, obáv z prestojov alebo potreby recertifikácie systémov Check Point ponúka …

Viac