• Check Point CloudGuard CNAPP a jeho vylepšené možnosti poskytujú kontext a viditeľnosť v celom cloudovom prostredí a počas celého životného cyklu vývoja softvéru s komplexným riešením CNAPP.
 • Nové funkcie pridávajú inteligentnú prioritizáciu rizika, bez-agentové skenovanie, správu oprávnení a zabezpečenie kanálov. So zameraním na kontext, rýchlosť a automatizáciu, nové funkcie sfunkčňujú cloudové zabezpečenie, odstraňujú zložitosti a režijný hluk spojený s tradičnými samostatnými cloudovými bezpečnostnými výstrahami, čo bezpečnostným tímom umožňuje zamerať sa na komplexné predchádzanie hrozbám z kódu do cloudu počas celého životného cyklu aplikácie, pričom podporuje agilitu DevOps.
 • Vďaka prieskumu v roku 2022 sa zistilo, že spomedzi opýtaných spoločností, až 35% funguje z viac ako 50% v prostredí cloudu. Taktiež sa zistilo, že najbežnejšou hrozbou v cloudovom prostredí je chybná konfigurácia a 72 % sa obáva o bezpečnosť cloudu a až 76 % spoločností, bráni zložitosť správy viacerých cloudových predajcov v prechode do cloudu.
 • So spustením Efektívneho riadenia rizík (ERM), okrem CIEM Cloud (Cloud Identity & Entitlement Management), AWP (Agentless Workload Posture) a nástrojov zabezpečenia pipeline teraz Check Point CloudGuard poskytuje inteligentnú prioritizáciu rizík, ktorá umožňuje tímom rýchlo eliminovať kritické zraniteľnosti, ako sú nesprávne konfigurácie a príliš privilegovaný prístup
 • Podľa Frost & Sullivan je CheckPoint CNAPP voľbou číslo jedna spomedzi konkurencie
 • V kategórií inovácie
  • CloudGuard poskytuje automatizovanú bezpečnosť na zabezpečenie zákazníkových cloudových aktív, aplikácií, sietí a pracovných procesov v jednotnom prostredí.
  • Platforma ponúka full-stack CNAPP vrátane CNWS (Cloud Networks Security), CSPM (Cloud Security Posture Management), CWPP (Cloud Workload Protection Platform), web app a API ochranu, cloud intelligence a threat hunting s AI a ML, čo umožňuje zákazníkom plne integrovať s DevOps procesom.
  • Nové funckionality priadané v roku 2022: bez-agentové CWPP, CIEM, schopnosť risk managementu, detekcia miskonfigurácie a anomálneho správania, a mikro segmentácia pracovných postupov a premávky.
 • V kategórií rast
  • CheckPoint CNAPP biznis narástol medziročne o 16,5% čo ho radí medzi top 4 vendorov s podielom na medzinárodnom CNAPP trhu 6,5%.
  • Check Point ponúka flexibilné balíčky CNAPP, ktoré umožňujú zákazníkom licencovať CloudGuard na základe požadovaných schopností a počtu nasadených aktív
 • Vysoké umiestnenie Check Point v Innovation Indexe je spôsobené jeho silnými schopnosťami CSPM a rozsiahlosťou ďalších bezpečnostných funkcií v jeho cloudovej bezpečnostnej platforme CloudGuard, ako sú WAF, zabezpečenie API a CIEM.
 • Zdroj: