Mesiac: máj 2022

Quantum Smart-1 Cloud

Security Manažment formou cloudu Check Point po prvýkrát ponúka komplexnú správu zabezpečenia poskytovanú z cloudu, ktorá je navrhnutá na spravovanie naprieč lokálnymi bránami, sieťami, cloudom, mobilnými zariadeniami a IoT. Quantum smart-1 cloud je odpoveďou na meniace sa potreby správy bezpečnosti organizácií a firiem. Ak sa rozhodnete pre smart-1 cloud budete môcť spravovať vaše zariadenia a celú architektúru siete prostredníctvom jedinej konzoly určenej na správu, ktorá je v cloude. Táto služba je škálovateľná a je možné pridávať ďalšie firewally v závislosti …

Viac

Cloud Security Compliance

Cloudová infraštruktúra podlieha širokej škále medzinárodných, štátnych a miestnych bezpečnostných predpisov. Organizácie musia dodržiavať alebo čeliť dodatočným rizikám spojených s právnymi problémami, sankciami a pod. Check Point poskytuje efektívnu automatizovanú službu na správu verejných cloudových prostredí.   Dôležitosť cloud compliance s bezpečnosťou cloudu Pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov, organizácie musia vziať do úvahy rôzne štátne zákony, ktoré chránia informačnú bezpečnosť a súkromie regulovaných údajov, ako sú zdravotné záznamy, osobné údaje, čísla kreditných kariet atď. Keďže viac ako 80% …

Viac

MITRE Engenuity ATT&CK Evaluations Highlight

Check Point sa každý rok zúčastňuje na testoch endpoint security, rovnako tomu bolo aj tento rok kde bol Check Point označený za lídra v oblasti zabezpečenia endpointov so 100% detekciou vo všetkých krokoch útokov. Už druhý rok po sebe prináša Check Point Harmony Endpoint kompletné riešenie zabezpečenia endpointov, najrozsiahlejšiu viditeľnosť a ochranu organizácií pred kybernetickými hrozbami či už sa jedná o známe alebo o zero-day útoky. Tieto výsledky podčiarkujú záväzok, že Check Point bude poskytovať najvyššiu …

Viac