Cloudová infraštruktúra podlieha širokej škále medzinárodných, štátnych a miestnych bezpečnostných predpisov. Organizácie musia dodržiavať alebo čeliť dodatočným rizikám spojených s právnymi problémami, sankciami a pod. Check Point poskytuje efektívnu automatizovanú službu na správu verejných cloudových prostredí.

 

Dôležitosť cloud compliance s bezpečnosťou cloudu

Pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov, organizácie musia vziať do úvahy rôzne štátne zákony, ktoré chránia informačnú bezpečnosť a súkromie regulovaných údajov, ako sú zdravotné záznamy, osobné údaje, čísla kreditných kariet atď. Keďže viac ako 80% podnikovej pracovnej záťaže sa presunulo do cloudu, organizácie musia zabezpečiť aby ich infraštruktúra cloud computingu bola v súlade so všetkými týmito platnými zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa správy IT.

 

Cloud compliance zahŕňa viacero cloudov, oddelení a tretích strán

Je potrebné aby existoval systém, ktorý zjednoduší dodržiavanie predpisov v celej organizácii. Keďže cloud zahŕňa množstvo produktov a služieb, cloud compliance existuje na viacerých úrovniach, pričom nie všetky sú kontrolované na rovnakými službami. Preto si súlad vyžaduje nielen spoluprácu medzi viacerými oddeleniami v rámci organizácie ale musí sa vzťahovať aj na viaceré cloudové prostredia.

 

Automatizácia dodržiavania predpisov

S rozširovaním verejných cloudových aplikácií je dôležité automatizovať IT stranu aby tímy mohli sledovať stav služieb a následne riešiť vzniknuté problémy. Nástroje a ovládacie prvky musia spĺňať agilné potreby nasadenia cloudov. Automatizácia spôsobí, že všetky požiadavky budú splnené globálne, bez ohľadu nato kde sa tieto údaje ukladajú, prenášajú alebo odkiaľ sa k nim pristupuje.

 

Custom Policies

Uistite sa, že systém a framework, ktorý používate má katalóg vopred vytvorených sád pravidiel, ako aj spôsob aktualizácie zastaraných súborov a pravidiel podľa potreby. Okrem toho sa uistite, že existuje jednoduchý a jasný spôsob vytvárania a prispôsobovania vlastných bezpečnostných politík.

Unifikovaný Cloud Security Compliance

Compliance engine v platforme CloudGuard poskytuje komplexnú správu s automatizovanou agregáciou údajov a okamžitou remediáciou pre verejné cloudové prostredia. CloudGuard zjednodušuje proces dodržiavania pravidiel verejných cloudov a skracuje čas potrebný na dosiahnutie cloud compliance až o 80%.

  • Komplexné zabezpečenie a cloud compliance manažment pre hodnotenie, nápravu a kontinuálne zmeny v bezpečnostných politikách
  • Automatizovaná agregácia údajov v reálnom čase
  • Best practices a build-in sady na testovanie so bezpečnostnými štandardmi ako napr., PCI DSS
  • Pripravených viac ako 500 osvedčených postupov pre bezpečnosť
  • Hodnotiace reporty o stave zabezpečenia v rámci obchodných jednotiek, virtuálnych sietí a cloudových účtov

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.