Security Manažment formou cloudu

Check Point po prvýkrát ponúka komplexnú správu zabezpečenia poskytovanú z cloudu, ktorá je navrhnutá na spravovanie naprieč lokálnymi bránami, sieťami, cloudom, mobilnými zariadeniami a IoT.

Quantum smart-1 cloud je odpoveďou na meniace sa potreby správy bezpečnosti organizácií a firiem. Ak sa rozhodnete pre smart-1 cloud budete môcť spravovať vaše zariadenia a celú architektúru siete prostredníctvom jedinej konzoly určenej na správu, ktorá je v cloude. Táto služba je škálovateľná a je možné pridávať ďalšie firewally v závislosti od vašich potrieb. To všetko bez toho, aby ste sa museli obávať obmedzení v rámci pamäte alebo úložnej kapacity určenej k logovaniu. Najdôležitejším faktorom však ostáva, ušetrený čas pri zapájaní nových firewallov, monitorovacích zariadení, zbavujete sa akýchkoľvek aktualizácií alebo opráv. Namiesto toho sa to všetko robí za vás automaticky.

                                                                                      

Vždy najnovšie verzie manažmentu. Najnovšie funkcie sa automaticky aktualizujú v rámci celého manažmentu. Plynulé rozšírenie kapacity s podporou pripojenia ďalších firewallov, zariadení a úložiska.

Tuto poprosím video:

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Datasheet:

https://www.checkpoint.com/downloads/products/smart-1-cloud-security-management-datasheet.pdf