Check Point predstavuje kompletnú ochranu pre Microsoft 365, Google Workspace a všetky vaše aplikácie na správu a zdieľanie súborov:

  • Blokuje pokročilé phishingové, malvérové a ransomvérové útoky pred ich príchodom do inboxu
  • Chráni citlivé obchodné údaje (DLP) pred uniknutím
  • Zabraňuje prevzatiu účtov a chráni vašich používateľov
  • Zabezpečuje všetky línie obchodnej komunikácie vrátane Slack a Teams
  • Prvé riešenie na implementáciu API, strojového učenia a AI pre bezpečnosť e-mailov

Zabezpečenie e-mailov sa zmenilo:

Harmony Email & Collaboration v roku 2015 znova obnovila zabezpečenie e-mailov, pretože tradičné firewally sa nedokázali a ani sa im nepodarilo prispôsobiť cloudu.

  • Pripája sa cez API
  • Blokuje škodlivé e-maily skôr, ako sa dostanú do doručenej pošty
  • Pôsobí ako úplná náhrada za SEG (Secure email gateway)

 

Úplná ochrana

Kompletná ochrana pre cloudový e-mail a aplikácie, ktoré s ním spolupracujú

Nepriestrelná ochrana

Riešenie založené na API, ktoré zachytáva ransomvérové útoky, prevzatia účtov atď.

 

Vynikajúca úspešnosť ochrany

99,2% zníženie počtu phisingových útokov, ktoré sa dostanú do doručenej pošty. Blokuje o 30% viac ako bežné cloudové natívne zabezpečenie

 

Prehliadka produktu:

(Pod tento text poprosím toto video)

Kompletná ochrana pre cloudové e-maily

Phisingová ochrana:

Harmony Email & Collaboration zisťuje a blokuje najpokročilejšie útoky v rámci prichádzajúcej, odchádzajúcej komunikácie skôr, ako sa dostanú ku koncovým používateľom. Riešenie využíva umelú inteligenciu a strojové učenie, analyzuje viac ako 300 indikátorov phisingu a prijíma údaje z ThreatCloudu. TC je dynamicky aktualizovaná služba založená na inovatívnej globálnej sieti senzorov rozličných hrozieb a znižuje tak phising zasahujúci do e-mailovej komunikácie o 99,2%

Malvérová ochrana:

Harmony Email & Collaboration využíva technológie Check Point Harmony Threat Emulation a Threat Extraction na poskytovanie čistých súborov používateľom do niekoľkých sekúnd, s najlepšou mierou zachytenia všetkých škodlivých prvkov. Najlepším spôsobom ako zamedziť ransomvérovému útoku je, aby sa vôbec nedostal do inboxu vašich používateľov. Vďaka špičkovej prevencii proti phisingu v kombinácii s Harmony Threat Emulation & Extraction vám toto riešenie pomáha, udržiavať vaše pracovné prostredie v bezpečí.

Ochrana prevzatia účtu:

Algoritmus analyzuje udalosti a identifikuje správanie, ktoré môže byť znakom o pokus prevzatia účtu. Po pripojení do cloudovej aplikácie zákazníka, zaznamenáva historické udalosti za predošlý rok aby sme mohli vytvoriť model každého používateľa ako aj vlastný profil organizácie. V rámci každého SaaS monitorujeme viac ako 100 indikátorov udalostí a porovnávame ich, aby sme identifikovali napadnuté účty. Tieto indikátory sa vkladajú do algoritmov ML, ktoré sú orientované na vyhľadávanie útokov a filtráciu falošných poplachov. Týka sa to minulých účtov, ktoré boli narušené pred inštaláciou Harmony Email & Collaboration a pracuje na zabránení novým prevzatiam. Služba využíva informácie o hrozbách z miliónov zabezpečených endpointov po celom svete a identifikuje škodlivé aktivity používateľov.

Data leak protection (DLP):

Harmony Email & Collaboration využíva najpokročilejšie nástroje v tomto odvetví na identifikáciu a označovanie súborov – cez e-mail, zdieľanie súborov – obsahujúce dôverné, finančné a osobne identifikovateľné informácie, vrátane čísel kreditných kariet, rodných čísel a bankových údajov. V prípade potreby pridávame na koniec dôverných správ alebo súborov príponu – classified. Flexibilné pracovné postupy určujú, či je obsah umiestnený do karantény, či je používateľ upozornený alebo bude súbor zašifrovaný pomocou IRM.

Zabezpečte váš File-Sharing

Harmony Email & Collaboration zabezpečuje hlavné služby zdieľania súborov – Disk Google, ShareFile, OneDrive, Sharepoint, Box, Dropbox – pred malvérmi, ransomvérmi, east-west útokmi a zabraňuje náhodnej alebo škodlivej strate údajov.

Prostredníctvom dynamickej analýzy v cloudovom virtuálnom prostredí sa všetky prílohy testujú a spúšťajú aby sa zaistilo, že neobsahujú škodlivý obsah. Harmony priamo detekuje škodlivé správanie a umiestni súbory do karantény skôr ako sa hrozba rozšíri. Filtre vlastných pravidiel umožňujú konfigurácie pre jednotlivé skupiny vo vašej infraštruktúre.

Každý súbor je skontrolovaný na škodlivé odkazy, ktoré potom zablokuje vo všetkých vašich aplikáciách na zdieľanie súborov. Každý odkaz v každom súbore sa testuje na úrovni domény aj na úrovni jednotlivých stránok, pričom sa využíva niekoľko hlavných zdrojov údajov pre zoznam blokovaných URL adries.

Collaboration Security

Nástroje na spoluprácu medzi používateľmi, ako sú Slack a Microsoft Teams, nie sú vo svojej podstate zabezpečené, takže organizácie a ich údaje nie sú chránené. Harmony Email & Collaboration pridáva najlepšie bezpečnostné vrstvy, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie. Ochrana pred malvérmi, ochrana URL, DLP, nástroje na dodržiavanie predpisov a ďalšie.

Harmony kontroluje prístup k dôverným údajom, ukladá škodlivý obsah do karantény a informuje používateľov o bezpečnostných udalostiach.

Súčasne podrobný informačný panel informuje správcov o bezpečnostných problémoch s používaním v rámci aplikácií. Harmony zaznamenáva celkový počet používateľov, súborov, zdieľaní, odkazov, prihlásení, komunikačných kanálov a detekcií hrozieb.

Pre viac informácií ohľadom Harmony Email & Collaboration nás neváhajte kontaktovať.