S kybernetickými hrozbami, ktoré existujú vo vnútri a mimo bezpečnostného perimetra, sa stalo nevyhnutným prijať bezpečnostný prístup so zero trust dôverou, aby boli vaše údaje chránené kdekoľvek. Náš praktický prístup k implementácii Zero Trust vám umožňuje vyhnúť sa zložitostiam a rizikám pomocou jedinej konsolidovanej bezpečnostnej architektúry Zero Trust.

 • Kompletná ochrana v súlade so všetkými princípmi zero trust dôvery: siete, ľudia, zariadenia, údaje a pracovné vyťaženie.
 • Plná automatizácia a bezproblémová integrácia.
 • Zero-day ochrana a pokročilá prevencia hrozieb proti sofistikovaným kybernetickým útokom 5. generácie.
 • Plná implementácia všetkých princípou zero trust dôvery s Check Point Infinity

Zero Trust Networks

Bezpečnosť Zero Trust je o schopnosti „rozdeľovať a vládnuť“ vašej sieti, aby sa znížilo riziko laterálneho pohybu.

Check Point ponúka dva spôsoby implementácie najmenej privilegovaného prístupu k vašim sieťam:

 • Nasadenie ZTNA-as-a-service s Harmony Connect Remote Access trvá iba päť minút a zabezpečuje prístup do akejkoľvek internej podnikovej siete alebo aplikácie umiestnenej v dátovom centre, IaaS, verejných alebo súkromných cloudoch. Vďaka intuitívnemu prístupu bez klienta k webovým zdrojom, RDP, SSH a zdrojom založeným na SQL je služba príjemná pre používateľov aj správu, pričom uspokojuje potreby rôznych pracovníkov vrátane zamestnancov, používateľov tretích strán, správcov, inžinierov a DevOps.
 • Bezpečnostné brány vám umožňujú vytvárať granulárnu segmentáciu siete naprieč verejnými/súkromnými cloudovými a LAN prostrediami. Vďaka podrobnému prehľadu o používateľoch, skupinách, aplikáciách, počítačoch a typoch pripojenia vo vašej sieti vám umožňujú nastaviť a presadzovať politiku prístupu „Najmenej privilegovaný“. Takže k vašim chráneným aktívam majú prístup iba správni používatelia a zariadenia.

Zero Trust People

Vzhľadom na 81 % prípadov porušenia ochrany údajov zahŕňajúcich ukradnuté prihlasovacie údaje je zrejmé, že používateľské meno a heslá už nepreukazujú totožnosť používateľa. Identity sú ľahko kompromitované, takže kontrola prístupu k vašim cenným aktívam musí byť posilnená.

 • Check Point Identity Awareness zaisťuje, že prístup k vašim údajom je udelený iba oprávneným používateľom a až po prísnom overení ich identity; pomocou jediného prihlásenia, viacfaktorovej autentifikácie, kontextových politík napr. čas a geografická poloha pripojenia.
 • Vzdialený prístup Harmony Connect ponúka najmenej privilegovaný prístup pre rôznych používateľov, vrátane interných a externých identít, integráciou do adresárov, poskytovateľov identít a ponúkaním PAM-as-a-service pre inžinierov, správcov a DevOps.

Zero Trust Devices

Bezpečnostné tímy musia byť schopné vždy izolovať, zabezpečiť a kontrolovať každé zariadenie v sieti.

Riešenia Check Point vám umožňujú zablokovať prístup infikovaným zariadeniam k podnikovým údajom a aktívam vrátane mobilných zariadení a pracovných staníc zamestnancov, zariadení IoT a priemyselných riadiacich systémov.

Okrem toho Check Point Advanced Threat Prevention for Endpoints neustále chráni zariadenia zamestnancov a udržiava vašu firemnú bezpečnostnú politiku.

 

Zero Trust Workloads

Zabezpečenie pracovných služieb, najmä tých, ktoré sú spustené vo verejnom cloude, je nevyhnutné, pretože tieto cloudové aktíva (napríklad kontajnery, funkcie a virtuálne počítače) sú zraniteľné a atraktívnym cieľom pre škodlivých aktérov.

Check Point Infinity zahŕňa cloudové bezpečnostné riešenia, ktoré sa integrujú do akejkoľvek verejnej alebo súkromnej cloudovej infraštruktúry a poskytujú plnú viditeľnosť a kontrolu nad týmito neustále sa meniacimi prostrediami; vrátane AWS, GCP, Microsoft Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud, Alibaba Cloud, NSX, Cisco ACI, Cisco ISE, OpenStack atď.

Ponúka DevOps množstvo funkcií natívnych v cloude, ako je správa privilegovaného prístupu (PAM) a automatizovaná integrácia servera, Harmony Connect Remote Access, súčasť Check Point Infinity, chráni pred DDoS útokmi skrývaním zdrojov za zabezpečený cloud a zároveň predchádza hrozbám cieleným na aplikácie.

Zero Trust Data

Zero Trust je o ochrane údajov, ktoré sú nepretržite zdieľané medzi pracovnými stanicami, mobilnými zariadeniami, aplikačnými servermi, databázami, aplikáciami SaaS a cez podnikové a verejné siete.

Check Point Infinity poskytuje viacvrstvovú ochranu údajov, ktorá preventívne chráni údaje pred krádežou, poškodením a neúmyselnou stratou, nech sú kdekoľvek.

 1. Šifrovanie údajov — Šifrovaním údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, či sa používajú alebo prenášajú, sú v prípade krádeže nepoužiteľné.
 2. Prevencia straty údajov — Sleduje a riadi pohyb údajov v sieti, aby sa zabezpečilo, že citlivé informácie neopustia organizáciu.
 3. Správa údajov Kategorizácia a klasifikácia — Klasifikujte a chráňte obchodné dokumenty a súbory vo vašej organizácii aj mimo nej. Poskytnite zamestnancom prístup jedným dotykom z ich mobilných zariadení k firemnému e-mailu, súborom, adresárom atď.

 

Všetky tieto prvky viete ovládať zo spoločného centralizovaného manažmentu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.