• Spološnosť Miercom porovnávala zariadenia CheckPoint, Cisco, Fortinet a Palo Alto Networks
 • Testovanie pozostávalo z overenia efektívnosti anti-virus, anti-malware, Intrusion Prevention System (IPS), anti-bot, URL filtering  (URLF), sandboxing, machine learning a phishing ochrany
 • Počas testovania boli zapnuté všetky ochranné služby a testovala sa schopnosť každého riešenia detegovať a zablokovať moderný malvér.
 • Testovanie sa špecificky zameriavalo na detekciu a prevenciu pred malvérom počas prvých 24 hodín (Zero+1 Day Malware)a prvých 3 dní (Zero+3 Day Malware) od jeho objavenia, ako aj detekcia a prevencia pred novovzniknutými phishingovými stránkami.
 • Zero+1 Day Malware Prevent vs. Detect Tests
  • Testovacia vzorka bola nový malvér z komplexnej sady súborov a typov súborov vrátane spustiteľných súborov, dokumentov a archivovaných súborov, ktoré neboli staršie ako jeden deň.
  • CheckPoint viedol rebríčku s prevenciou až 99,7% stiahnutí malvéru
  • Fortinet zabránil 72,7% a detegoval 26,7% stiahnutí malvéru
  • Palo Alto Networks zabránil 43,6% a detegoval 39% stiahnutí malvéru
  • Cisco malo 46,1% zabránení a žiaden prípad detekcie
 • False Positive Malware Detection
  • Táto kategória znázorňuje počet nesprávne identifikovaných neškodných súborov, ktoré boli identifikované ako malvér, čo môže mať za následok zbytočný stres a snahu riešiť incident z pohľadu incident response tímu resp. bezpečnostnému tímu a tým pádom vystaviť spoločnosť ďalším rizikám.
  • CheckPoint mal najnižšie false positive iba 0,13%
  • Fortinet 0,23%
  • Cisco 0,27%
  • Palo Alto Networks 0,30% false positive
 • Phising prevention
  • Testovalo sa opäť na nových/neznámych vzorkách čo simulovalo detekciu/prevenciu pred phishingom počas prvých 24 hodín od jeho prvého objavenia.
  • CheckPoint dokázal, že má celkovo najlepšiu prevenciu proti phishingovým URL adresám vďaka jeho novej verzií “Titan” R81.20 a jej pokročilým možnostiam hĺbkového učenia umelej intelgencie (AI).
  • CheckPoint viedol rebríčku s prevenciou škodlivým a phishingovým URL s účinnosťou 99,9%
  • Palo Alto Networks 99,0% prevencie
  • Fortinet 92,1%
  • Cisco iba 27,4%
 • Testované verzie

Zdroj: Check Point Software Technologies Ltd : 2023 Miercom NGFW Firewall Security Benchmark (hushly.com)