Automatizujte zabezpečenie svojich aplikácií pomocou AppSec security, ktorá využíva kontextovú AI. Pomáha pri prevencii proti útokom, ktorých cieľom sú vaše webové aplikácie pomocou plne automatizovaného riešenia. (Cloud native application security)

Výhodami sú nízke TCO a celková starostlivosť o riešenie. Prevencia pred útokmi a samozrejme veľmi krátky deployment.

Prevencia hrozieb pomocou kontextovej AI

Eliminujte potrebu manuálneho ladenia pravidiel a vytvárania výnimiek pri každej aktualizácii vašej webovej API alebo vášho rozhrania. Moderné aplikácie si vyžadujú moderné riešenie. CloudGuard využíva kontextovú AI na prevenciu hrozieb s absolútnou presnosťou bez akýchkoľvek zásahov ľudského faktoru pri ochrane a aktualizáciách.

Web application Security

Chráňte svoje webové aplikácie a zabráňte útokom OWASP. Od implementácie cez runtime, CloudGuard AppSec automaticky analyzuje každého používateľa, transakciu a URL, podľa ktorých vyhodnotí úroveň rizika, rozlišuje medzi reálnymi a falošnými útokmi. Prevenciou sa dá predísť útokom ako napríklad poškodzovanie webov, úniku informácií, digitálnej krádeži a pod.

API security

Chráňte svoje API, pomocou kontextovej analýzy a vyhodnotenia rizík každej žiadosti, ktorá API prijme. CloudGuard AppSec oprávňuje DevOps na automatické nahrávanie súborov a schém API (napr. OpenAPI), aby sa zabezpečilo, že každá prichádzajúca požiadavka spĺňa predpokladané použitie vývojármi. Zabráňte krádeži citlivých údajov, SQL injections a extrakcii bezpečnostných kľúčov API pomocou tohto automatizovaného zabezpečenia.

BOT security

Vďaka inteligentnej analýze správania na strane klienta CloudGuard AppSec rýchlo rozpoznáva prenos, ktorý pochádza zo strojového prostredia, aby zastavil automatizované útoky na vašu aplikáciu. Dokáže preventívne zastaviť útoky ako napr. scraping, token cracking, automatické vytváranie účtov.

Na nižšie uvedenom linku si môžete pozrieť datasheet pre AppSec riešenie.https://www.checkpoint.com/downloads/products/cloudguard-appsec-solution-brief.pdf