Presun do cloudu je viac ako len technický prechod na novú platformu. Je to súčasť stratégie rastu podniku a hoci je to dôležitý krok, môže spôsobiť aj nemalé komplikácie. Pre bezpečnostných expertov a bezpečnostných architektov je najdôležitejšou výzvou v cloude prijať riešenie zložitých technických scenárov, v ktorých sa kombinujú tradičné a cloudové infraštruktúry, ktoré musia byť integrované a zosúladené s bezpečnostnými potrebami organizácie.

Aby bola transformácia cloudu úspešná, musia si byť podniky vedomé svojich organizačných a technologických možností a bezpečnostné tímy musia starostlivo plánovať prechod. Cloudová transformácia je obrovská príležitosť, ktorá nie je bez rizík. V Check Pointe je cieľom podporiť podniky a firmy, ktoré sa rozhodnú pre tento krok.

V tomto vstupe môžete nájsť návod, ktorý vychádza zo skúseností s plánovaním, navrhovaním a samotnou implementáciou prechodu do cloudu s cieľom, čo najviac uľahčiť prácu tým, ktorí sa pre túto cestu rozhodnú.

https://www.checkpoint.com/downloads/products/checkpoint-secure-cloud-transformation.pdf