• Každý týždeň sa stane terčom ransomwarového útoku každá 61. organizácia.
 • Najčastejším terčom kyberútokov sú vzdelávacie a výskumné organizácie.

PRAHA – 13. Októbra 2021 –Check Point Research, výskumný tím spoločnosti Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), predného svetového poskytovateľa kyberbezpečnostných riešení, varuje pred ďalším nárastom kybernetických hrozieb a útokov po celom svete. Počet kyberútokov na organizácie vzrástol v tomto roku v porovnávaní s rokom predchádzajúcim o hrozivých 40 %, v Českej republike dokonca ešte viac. V septembri 2020 bolo maximom v priemere 523 útokov na jednu českú alebo slovenskú organizáciu za týždeň, v septembri 2021 bolo týždenné maximum už 1057 útokov, čo je viac než dvojnásobný nárast behom jediného roku. Počet útokov na  české a slovenské organizácie sa dlhodobo drží nad celosvetovým priemerom.

Kyberútoky na priemyslové odvetvia:

 • Vzdelávacie a výskumné organizácie sú celosvetovo najviac zasiahnutým sektorom. V priemere čelí každá vzdelávacia alebo výskumná organizácia 1 468 útokom za týždeň, čo je 60% nárast oproti roku 2020.
 • Jedna vládna alebo vojenská organizácia čelí priemerne 1 082 útokom za týždeň, čo je 40% nárast oproti roku 2020. V ČR sa jedná dokonca o 1225 kyberútokov.
 • Jedna zdravotnícka organizácia čelí priemerne 752 kybernetickým útokom za týždeň, čo je 55% nárast oproti roku 2020.

Ransomwarové útoky:

 • Každý týždeň je terčom ransomwarového útoku každá 61. organizácia na svete.
 • Každá 44. zdravotnícka organizácia na svete čelí týždenne nejakému ransomwarovému útoku, čo je nárast o 39 % percent oproti roku 2020

Najčastejšie napadané regióny:

 • Najviac útokov smeruje na organizácie v Afrike, kde na jednu spoločnosť mieri v priemere 1 615 útokov za týždeň, čo je 15% nárast oproti roku 2020. V regióne APAC je to priemerne 1 299 útokov týždenne na jednu organizáciu (20% nárast oproti roku 2020). A najväčší nárast útokov, o 65 %, zaznamenala Európa.

„Október je mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Ako je vidieť, kyberbezpečnosť by mala byť zásadná téma nie len v Októbri. Zločinci sa snažia využívať každú príležitosť, vrátane COVID-19 pandémie. Počet útokov neustále rastie a je tak dôležité, aby organizácie kládli dôraz na prevenciu a nehasili len problémy, až keď hrozby spôsobia nejaké škody,“ hovorí Pavel Krejčí, Security Engineer v kyberbezpečnostnej spoločnosti Check Point Software Technologies.

Bezpečnostné tipy pre všetky organizácie:

 • Vzdelávanie. Vzdelávanie. Vzdelávanie. Vzdelávanie užívateľa je jednou z najdôležitejších prvkov ochrany a každá organizácia by naň mala klásť veľký dôraz.
 • Nič nepodceňte. Majte plne pod kontrolu všetky zariadenia, aplikácie, sieťový tok aj dáta.
 • Prevencia na prvom mieste. Staršie bezpečnostné riešenia spoliehajú len na detekciu incidentov a reakcií na ne. Nové útoky nezachycujú včas, je tak náročné minimalizovať škody.
 • Pozor na phishing. Nikdy neklikajte na podozrivé odkazy a sťahujte obsah len zo spoľahlivých zdrojov.
 • Ihneď inštalujte aktualizácie a nové záplaty. Vaše zariadenia by mali byť vždy aktuálne a s najnovšími bezpečnostnými záplatami, aby nebolo možné zneužiť k sofistikovaným kyberútokom známe zraniteľnosti.

Sledujte novinky o bezpečnostnom tíme Check Point Research:

Blog: https://research.checkpoint.com/

Twitter: https://twitter.com/_cpresearch_

Sledujte novinky o spoločnosti Check Point Software Technologies:
Twitter: http://www.twitter.com/checkpointsw
Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware
Blog: http://blog.checkpoint.com 
YouTube: http://www.youtube.com/user/CPGlobal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/check-point-software-technologies

O výskumnom tíme Check Point Research

Check Point Research poskytuje zákazníkom spoločnosti Check Point Software a širšej bezpečnostnej komunite detailné informácie o kyberhrozbách. Výskumný tím zhromažďuje a analyzuje dáta o globálnych kyberútokoch zo siete ThreatCloud, chráni tak pred hackermi a zaisťuje, že všetky produkty Check Point sú aktualizované a majú najnovšiu ochranu. Výskumný tím sa skladá z viac než 100 analytikov a výskumných pracovníkov, ktorí spolupracujú taktiež s ďalšími bezpečnostnými spoločnosťami, donucovacími orgánmi a organizáciami CERT.

O spoločnosti Check Point Software Technologies

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) je prední poskytovateľ kyberbezpečnostných riešení pre vlády a organizácie po celom svete. Chráni zákazníkov pred kyberútokmi 5. generácie prostredníctvom unikátnych riešení, ktoré ponúkajú bezkonkurenčnú úspešnosť zachytenia malwaru, ransomwaru a iných pokročilých cielených hrozieb. Check Point ponúka viacúrovňovú bezpečnostnú architektúru, Infinity Total Protection s pokročilou prevenciou hrozieb 5. generácie, a táto kombinovaná produktová architektúra chráni podnikové siete, cloudové prostredia a mobilné zariadenia. Check Point navyše poskytuje najkomplexnejšie a najintuitívnejšie nástroje pre správu zabezpečenia. Check Point chráni viac než 100 000 organizácii všetkých veľkostí.