Check Point CloudGuard poskytuje cloudové natívne zabezpečenie pre všetky vaše aktíva a prácu v rámci viacerých cloudov, čo vám umožňuje automatizovať zabezpečenie všade s jednotnou prevenciou hrozieb a manažmentom stavu bezpečnosti. Jediné riešenie, ktoré poskytuje kontext na zabezpečenie vášho cloudu.

S medziročným nárastom o približne 10%, viac než štvrtina organizácií (27%) zažila bezpečnostný incident vo verejnom cloude. V roku 2022 medzi najčastejšie príčiny bezpečnostných incidentov patrí chybná konfigurácia (23%) ako číslo jedna čím predbehla užívateľom nesprávne zdieľané dáta alebo súbory (15%) a kompromitáciu účtu (15%).

Adopcia cloudu naďalej preniká do organizácií, pretože prijímajú agilný vývoj softvéru. Aj keď vidia veľké dividendy v nákladovej efektívnosti a vo flexibilite, budovanie bezpečnosti počas celého životného cyklu vývoja softvéru sa ukazuje byť ťažké, s odvolaním sa na zvýšené nesprávne konfigurácie spôsobené chybou používateľa. V súčasnosti je tu závažná krivka učenia okolo DevSecOps a organizácie sa snažia nájsť tú správnu expertízu, ktorá by tento nedostatok vo vedomostiach zaplnila.

Vo všeobecnosti začína byť pre väčšie spoločnosti prechod na cloudovú infraštruktúru výhodnejší oproti udržiavaniu vlastnej infraštruktúry on-site. Udržiavať zariadenia bezpečné a aktuálne po softvérovej aj hardvérovej stránke vyžaduje množstvo úsilia a výdavkov. S prechodom do cloudu môže spoločnosť zredukovať náklady potrebné na chod spoločnosti, zlepšiť agilitu a bezpečnosť biznisu, urýchliť rast spoločnosti a využívať najnovšie technológie. Na druhú stranu s prechodom do cloudu prichádzajú nove bezpečnostné riziká, ktoré dokáže Check Point CloudGuard úplne odstrániť alebo minimalizovať na akceptovateľnú úroveň.

Spoločnosti, ktoré už čiastočne alebo úplne fungujú na cloudových riešeniach často využívajú viacerých cloudových poskytovateľov. Až 76% respondentov využíva v roku 2022 dvoch alebo viac cloudových poskytovateľov. Na porovnanie v roku 2021 to bolo iba 62%. Zatiaľ čo náklady (61 %) a jednoduchosť použitia (58 %) spočiatku viedli k ich rozhodnutiu medzi natívnymi cloudovými a nezávislými cloudovými bezpečnostnými riešeniami, spravovanie viacerých cloudových poskytovateľov je náročnejšie, než sa na prvý pohľad zdalo.

Preto nie je prekvapením, že viac než 75% respondentov poukázalo na potrebu jednotnej cloudovej bezpečnostnej platformy s jednotným dashboardom kde by vedeli nakonfigurovať všetky bezpečnostné politiky potrebné pre ochranu dát naprieč ich všetkými cloudovými poskytovateľmi. Momentálne 80% používateľov, ktorí fungujú na viacerých cloudových riešeniach musí pristupovať na 3 a viac rôznych dashboardov bezpečnostných riešení aby nakonfigurovali ich organizačné politiky.

CloudGuard je prvým poskytovateľom zabezpečenia IaaS, ktorý poskytuje integráciu s rozhraním API so všetkými tromi poprednými verejnými cloudmi pre podniky na celom svete –Microsoft Azure 72% a Amazon Web Services (AWS) 69% a Google Cloud Platform (GCP) 34%. Pre najpopulárnejšiu cloudovú platformu Microsoft Azure je CheckPoint úzko integrovaný ako natívne bezpečnostné riešenie a je číslom jedna ako bezpečnostný partner pre Microsoft Azure. CheckPoint spolupracuje s množstvom vendorom a integruje riešenie CloudGuard s vačšinou populárnych cloudových providerov a vendormi, ktorí sa venujú cloudom a cloudovej bezpečnosti.

Produkt CheckPoint CloudGuard je postavený na 6 pilieroch.

Zabezpečenie cloudovej siete, automatizované a pružné zabezpečenie siete verejného cloudu, ktoré zaisťuje ochranu prostriedkov a dát a zároveň je v súlade s dynamickými potrebami prostredia verejných cloudov.

 

Správa stavu zabezpečenia cloudu, vizualizujte a vyhodnocujte stav zabezpečenia, odhaľujte chybné konfigurácie, modelujte a aktívne nasadzujte osvedčené postupy zabezpečenia a chráňte sa pred krádežou identity a stratou dát v cloude.

 

Informácie o cloude a vyhľadávaní hrozieb, pokročilé bezpečnostné informácie, vrátane detekcie narušenia cloudu, vizualizácia sieťovej premávky a monitorovanie a analýza zabezpečenia cloudu.

 

Ochrana cloudovej pracovnej záťaže, poskytuje bezproblémové vyhodnocovanie zraniteľností a zaisťuje úplnú ochranu moderných cloudových pracovných záťaží, vrátane funkcií bez serverovej architektúry a kontajnerov, od kódu až po runtime prostredie – automatizuje zabezpečenie s minimálnymi nákladmi.

 

Zabezpečenie aplikácií, ako automatizovať zabezpečenie aplikácií pomocou automatizovanej natívnej ochrany cloudu, webových aplikácií a API rozhraní.

 

DevSecOps, preskúmajte obľúbené modely použitia DevSecOps a zistite, ako bezproblémovo automatizovať zabezpečenie v celom životnom cykle aplikácie.