Nasadzujte nové aplikácie bez toho aby ste ohrozili bezpečnosť vašej spoločnosti. Check Point ponúka automatizované zabezpečenie pre vaše moderné aplikácie.

Vyhodnocovanie kódu vo fáze vývoja a možná kontrola na odfiltrovanie škodlivých prvkov, ktoré môžu byť obsiahnuté v samotnom zdrojovom kóde. Samotný DevOps a rôzne iné modely vedú k rýchlejšiemu uvedeniu API na trh. Vývojové tímy, tímy kontroly kvality a pod. čelia výzve, pokiaľ ide o bezpečnosť daných softvérov. To môže mať za následok spomalenie alebo odklad nasadenia, kontrola si vyžaduje integrované a overené riešenie.

Container Image Scanning

Riešenia Check Point zahŕňajú bezpečnosť a ochranu od začiatku až po koniec samotného vývoja. Vďaka bezpečnostným kontrolám, ktoré prebiehajú nepretržite a sú integrované do procesov, ktoré sa dejú počas vývoja, nie len na konci dokážu DevSecOps včas nájsť a opraviť miesta kde je zabezpečenie nedostačujúce.

Skenuje images kontajnerov počas CI/CD fázy a hľadá slabé miesta zabezpečenia. Ak sa nájde zraniteľnosť, informácie sa odošlú do nástroja CLI spolu s odporúčanými krokmi na ich nápravu. Ak sa zistia ďalšie problémy, CloudGuard zastaví build ešte predtým ako sa dostane do produkčného prostredia.

Code Scanning

CloudGuard poskytuje nepretržité skenovanie kódu, vyhľadávanie bezpečnostných problémov a rozporov v CI/CD pipelane. Ak sa nájde problém, postup sa zastaví a CloudGuard poskytne ďalšie kroky na nápravu aby sa kód zosúladil s bezpečnostnými politikami.

IAC Scanning

Automaticky presadzuje prispôsobené a regulačné bezpečnostné pravidlá. Počas fáz nasadenia sa CloudGuard integruje so šablónami IAC, aby sa zabezpečilo, že sa počas nasadenia použijú povinné sady pravidiel. CloudGuard spustí skenovanie predkonfigurovaných sád pravidiel, aby sa zaistil súlad a splnenie požiadaviek vychádzajúcich z bezpečnostných politík. V prípade problémov CloudGuard poskytne patričné kroky na nápravu.

Ochrana Credentials

CloudGuard pred nasadením skontroluje odhalené prihlasovacie údaje a citlivý obsah v úložiskách kódu a kontajnerov. Ak sa nájdu napevno zakódované poverenia, CloudGuard zastaví proces a poskytne potrebné kroky na nápravu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

[email protected]